ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.net
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.org
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.info
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.co.tz
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.sc.tz
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.or.tz
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.website

سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.us

سال
N/A
N/A
.ac.tz
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.ws

سال
N/A
N/A
.biz
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
25,000.00TZS
1 سال
.co.ke
30,000.00TZS
1 سال
30,000.00TZS
1 سال
30,000.00TZS
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains